Bookmark and Share                         
 
 
                                                           
 
            

                                                                           
 
                 

                         
2018.09.28 微軟 Skype 的 7.X版 終於決定了終止使用日期,就在11月1日   
2018.09.04 微軟「又」重新設計了 Skype 的介面,這次真的能贏回消費者信任嗎?   
                2018.08.12 神擎科技因應9/1 起,Skype 相關硬體的客戶更新計畫,產品更新時程定案。   
  2018.08.05 神擎科技因應9月1日 起,Skype 公司將不再支援 Skype 8.X 以下版本 的客戶更新計畫。   
  2018.07.01 Skype 世界無限通64 吃到飽方案,客戶通 話費用調降:月繳 409 /月、季繳 1,155 元/季  (385/)、年繳 3,990/年  (332.5/)
 
 
 
                    

                                        

                             台北市 市政府 新聞發佈  新聞稿

 

                       

                                                     

          


                                                                                                                                                 ©2002-2018 GodEngine Technology Inc.